Ngày Thời gian Sự kiện
09/06 18h00 Lễ khai mạc
10/06 06h30
12h00
Tee time Vòng 1 Nội dung FourBall Nam
Tee time Vòng 2 Nội dung FourBall Nam
11/06 6h30
10h30
18h00
Tee time nội dung Nữ
Tee time Vòng 3 Nội dung Singles Match Nam
Lễ trao giải

Truyền hình trực tiếp

Livescore

Tin Tức